Monday, April 10, 2017

Jangan takut jatuh


Jangan takut jatuh, kerana yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh.
Jangan takut gagal, kerana yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah.
Jangan takut salah, kerana dengan kesalahan pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua.
(Hamka)


No comments: